Usage Statistics for www.laab-heimatmuseum.at

Summary Period: November 2023
Generated 01-Dec-2023 03:11 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2023
Total Hits 550836
Total Files 487044
Total Pages 459994
Total Visits 35583
Total KBytes 80914120
Total Unique Sites 10468
Total Unique URLs 21741
Total Unique Referrers 4320
Total Unique User Agents 899
. Avg Max
Hits per Hour 765 4804
Hits per Day 18361 27057
Files per Day 16234 24219
Pages per Day 15333 22900
Sites per Day 348 1399
Visits per Day 1186 2102
KBytes per Day 2697137 6883989
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.42% 487044
Code 206 - Partial Content 0.24% 1345
Code 301 - Moved Permanently 2.18% 11997
Code 302 - Found 0.86% 4727
Code 304 - Not Modified 1.88% 10330
Code 400 - Bad Request 0.00% 3
Code 404 - Not Found 6.42% 35390

Daily usage for November 2023

Daily Statistics for November 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 23696 4.30% 21893 4.50% 20269 4.41% 1304 3.66% 930 8.88% 4682330 5.79%
2 20156 3.66% 18094 3.72% 17140 3.73% 678 1.91% 835 7.98% 6614622 8.17%
3 21784 3.95% 19424 3.99% 18425 4.01% 1215 3.41% 872 8.33% 2488546 3.08%
4 22814 4.14% 21439 4.40% 19418 4.22% 1147 3.22% 875 8.36% 2545526 3.15%
5 25898 4.70% 24219 4.97% 22900 4.98% 1177 3.31% 930 8.88% 3171669 3.92%
6 13613 2.47% 12207 2.51% 12116 2.63% 950 2.67% 680 6.50% 4515151 5.58%
7 349 0.06% 226 0.05% 184 0.04% 80 0.22% 35 0.33% 38888 0.05%
8 11080 2.01% 10072 2.07% 9894 2.15% 866 2.43% 595 5.68% 1575337 1.95%
9 17994 3.27% 16642 3.42% 14665 3.19% 1770 4.97% 987 9.43% 2140193 2.65%
10 16963 3.08% 15283 3.14% 14426 3.14% 1359 3.82% 1014 9.69% 2041491 2.52%
11 16467 2.99% 14611 3.00% 11600 2.52% 1024 2.88% 819 7.82% 1690831 2.09%
12 17665 3.21% 16275 3.34% 15011 3.26% 983 2.76% 775 7.40% 2124028 2.63%
13 16726 3.04% 15129 3.11% 14253 3.10% 957 2.69% 776 7.41% 2134045 2.64%
14 14688 2.67% 13209 2.71% 13250 2.88% 1088 3.06% 793 7.58% 1656882 2.05%
15 20412 3.71% 18229 3.74% 18256 3.97% 1340 3.77% 859 8.21% 6883989 8.51%
16 17681 3.21% 15499 3.18% 13885 3.02% 1548 4.35% 820 7.83% 3207244 3.96%
17 16485 2.99% 14942 3.07% 14623 3.18% 913 2.57% 827 7.90% 1904694 2.35%
18 21663 3.93% 17036 3.50% 16332 3.55% 1318 3.70% 1025 9.79% 2236470 2.76%
19 20800 3.78% 17758 3.65% 16409 3.57% 964 2.71% 821 7.84% 2359901 2.92%
20 16078 2.92% 14222 2.92% 14562 3.17% 1019 2.86% 693 6.62% 2281556 2.82%
21 18496 3.36% 16592 3.41% 16584 3.61% 956 2.69% 874 8.35% 2477617 3.06%
22 16856 3.06% 14344 2.95% 14495 3.15% 1159 3.26% 1015 9.70% 2424702 3.00%
23 22568 4.10% 19062 3.91% 17954 3.90% 1512 4.25% 1399 13.36% 2683402 3.32%
24 26753 4.86% 20947 4.30% 17539 3.81% 1626 4.57% 1369 13.08% 2782184 3.44%
25 27057 4.91% 23261 4.78% 20009 4.35% 1977 5.56% 1170 11.18% 3797606 4.69%
26 19772 3.59% 16041 3.29% 15975 3.47% 1591 4.47% 1171 11.19% 2113440 2.61%
27 17805 3.23% 15846 3.25% 16422 3.57% 2102 5.91% 892 8.52% 1865223 2.31%
28 15268 2.77% 13726 2.82% 13532 2.94% 1289 3.62% 924 8.83% 1840246 2.27%
29 17932 3.26% 16555 3.40% 15915 3.46% 1026 2.88% 785 7.50% 2272767 2.81%
30 15317 2.78% 14261 2.93% 13951 3.03% 990 2.78% 559 5.34% 2363542 2.92%

Hourly usage for November 2023

Hourly Statistics for November 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 671 20157 3.66% 587 17617 3.62% 546 16395 3.56% 172718 5181545 6.40%
1 775 23279 4.23% 689 20679 4.25% 659 19799 4.30% 90115 2703465 3.34%
2 740 22216 4.03% 626 18800 3.86% 662 19877 4.32% 84735 2542062 3.14%
3 758 22767 4.13% 669 20085 4.12% 678 20361 4.43% 159556 4786682 5.92%
4 832 24970 4.53% 744 22335 4.59% 684 20547 4.47% 104901 3147022 3.89%
5 850 25511 4.63% 754 22633 4.65% 744 22332 4.85% 108043 3241288 4.01%
6 849 25485 4.63% 774 23244 4.77% 759 22778 4.95% 103760 3112794 3.85%
7 756 22709 4.12% 683 20491 4.21% 655 19652 4.27% 104640 3139198 3.88%
8 781 23433 4.25% 709 21283 4.37% 675 20255 4.40% 125514 3765423 4.65%
9 763 22910 4.16% 687 20636 4.24% 637 19123 4.16% 176480 5294390 6.54%
10 708 21244 3.86% 611 18333 3.76% 597 17926 3.90% 141739 4252160 5.26%
11 724 21749 3.95% 639 19198 3.94% 625 18758 4.08% 97054 2911615 3.60%
12 703 21108 3.83% 625 18754 3.85% 542 16274 3.54% 101571 3047119 3.77%
13 702 21064 3.82% 620 18627 3.82% 591 17753 3.86% 95355 2860661 3.54%
14 828 24843 4.51% 714 21422 4.40% 715 21467 4.67% 108932 3267972 4.04%
15 844 25340 4.60% 722 21673 4.45% 648 19462 4.23% 95445 2863335 3.54%
16 670 20129 3.65% 605 18155 3.73% 569 17095 3.72% 99139 2974171 3.68%
17 824 24726 4.49% 712 21376 4.39% 607 18223 3.96% 107232 3216974 3.98%
18 765 22971 4.17% 687 20628 4.24% 631 18944 4.12% 97591 2927737 3.62%
19 827 24824 4.51% 746 22400 4.60% 676 20280 4.41% 95305 2859147 3.53%
20 800 24010 4.36% 708 21258 4.36% 618 18564 4.04% 102514 3075418 3.80%
21 775 23268 4.22% 659 19770 4.06% 624 18722 4.07% 105728 3171839 3.92%
22 687 20610 3.74% 614 18445 3.79% 575 17250 3.75% 119897 3596924 4.45%
23 717 21513 3.91% 640 19202 3.94% 605 18157 3.95% 99173 2975181 3.68%

Top 30 of 21741 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 134304 24.38% 143281 0.18% /stats/usage_202304.html
2 112191 20.37% 44966171 55.57% /laaber_forum_2010.htm
3 68029 12.35% 6191407 7.65% /stats/usage_202311.html
4 26682 4.84% 2777065 3.43% /stats/usage_202309.html
5 15635 2.84% 1619459 2.00% /stats/usage_202310.html
6 7432 1.35% 123222 0.15% /
7 3084 0.56% 31285 0.04% /stats/
8 599 0.11% 39280 0.05% /Landschaft 2023_2/Laab Kriegerdenkmal.JPG
9 598 0.11% 1136 0.00% /Landschaft 2023_2/Statistik Oktober.png
10 586 0.11% 25095 0.03% /Landschaft 2023_2/Laab Allerheiligen.JPG
11 449 0.08% 61740 0.08% /startseiten/Schweikart_v.Sickingen_1837 Text.jpg
12 444 0.08% 19809 0.02% /Landschaft 2023_2/Laab Halloween.JPG
13 424 0.08% 17320 0.02% /Landschaft 2023_2/Laab Rosalia_5.JPG
14 397 0.07% 14751 0.02% /Wandertag/Gruppe_gross.jpg
15 387 0.07% 39410 0.05% /stats/usage_202307.html
16 384 0.07% 4998 0.01% /Personen 2023_1/Franz 2023.JPG
17 364 0.07% 13093 0.02% /Landschaft 2023_2/Laab Friedhof Franz.JPG
18 364 0.07% 3173 0.00% /Startseite_2005/Nepomuk 1720_2.JPG
19 331 0.06% 28438 0.04% /Landschaft 2023_2/Laab Staatsfeiertag.JPG
20 322 0.06% 27183 0.03% /stats/usage_202308.html
21 318 0.06% 30418 0.04% /Landschaft 2023_2/Laab Herbst_2.JPG
22 313 0.06% 21242 0.03% /Landschaft 2023_2/Laab Pferdekoppel.JPG
23 306 0.06% 19614 0.02% /Landschaft 2023_2/Laab REHAB.JPG
24 304 0.06% 19193 0.02% /Landschaft 2023_2/Laab Friedhof Heidi.JPG
25 298 0.05% 1984 0.00% /Landschaft 2023_2/Hilfswerk.JPG
26 297 0.05% 5067 0.01% /Landschaft 2023_2/Laab Heidi.JPG
27 272 0.05% 27719 0.03% /stats/usage_202306.html
28 250 0.05% 2896 0.00% /Personen 2023_1/
29 232 0.04% 10288 0.01% /Landschaft 2023_2/Laab Pfarrgarten.JPG
30 225 0.04% 4667 0.01% /Fasching 1993

Top 10 of 21741 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 112191 20.37% 44966171 55.57% /laaber_forum_2010.htm
2 68029 12.35% 6191407 7.65% /stats/usage_202311.html
3 26682 4.84% 2777065 3.43% /stats/usage_202309.html
4 15635 2.84% 1619459 2.00% /stats/usage_202310.html
5 16 0.00% 597739 0.74% /Diashow Foto 2011/Laab Mai 2011.wmv
6 29 0.01% 591024 0.73% /Pensionistenfahrt_2007/Pensionistenfahrt 2007.mpg
7 7 0.00% 402338 0.50% /Diashow Foto 2011/Laaber Fasching 2011.wmv
8 7 0.00% 320138 0.40% /Diashow Foto 2010/Laaber Helvetia Lauf 2010.wmv
9 9 0.00% 312884 0.39% /Diashow Foto 2010/Pfingstmontag 2010.wmv
10 8 0.00% 312307 0.39% /Diashow Foto 2010/Stein Donau 2010.wmv

Top 10 of 1814 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7432 1.35% 2589 8.48% /
2 112191 20.37% 2271 7.44% /laaber_forum_2010.htm
3 3084 0.56% 392 1.28% /stats/
4 134304 24.38% 308 1.01% /stats/usage_202304.html
5 322 0.06% 106 0.35% /stats/usage_202308.html
6 272 0.05% 90 0.29% /stats/usage_202306.html
7 68029 12.35% 77 0.25% /stats/usage_202311.html
8 168 0.03% 76 0.25% /Landschaft damals/
9 225 0.04% 75 0.25% /Fasching 1993
10 129 0.02% 59 0.19% /Uiblein Charly 1993

Top 10 of 1814 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 112191 20.37% 2659 8.58% /laaber_forum_2010.htm
2 7432 1.35% 2225 7.18% /
3 3084 0.56% 426 1.38% /stats/
4 134304 24.38% 306 0.99% /stats/usage_202304.html
5 250 0.05% 100 0.32% /Personen 2023_1/
6 225 0.04% 93 0.30% /Fasching 1993
7 168 0.03% 75 0.24% /Landschaft damals/
8 175 0.03% 65 0.21% /Landschaft 2023_2/
9 129 0.02% 62 0.20% /Uiblein Charly 1993
10 122 0.02% 59 0.19% /Personen_2017/

Top 30 of 4320 Total Referrers
# Hits Referrer
1 122206 22.19% - (Direct Request)
2 53315 9.68% https://generika51.ru
3 51272 9.31% https://mbkamaz.ru/
4 10560 1.92% https://pdatop.net/
5 10440 1.90% https://driverss.net/
6 10305 1.87% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
7 10260 1.86% https://prodroiders.net/
8 10251 1.86% https://ausmalbilderdisney.com/
9 10215 1.85% https://www.mobilecards.com.ua/
10 10185 1.85% https://apkzavr.com/
11 10170 1.85% https://blackdroid.mobi/
12 10170 1.85% https://coloriage-carnaval.com/
13 10125 1.84% https://fitness-crimea.ru/
14 10125 1.84% https://prezentacii.info/
15 10110 1.84% https://apkstorage.net/
16 10020 1.82% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 9844 1.79% https://unicef-deutschland.de
18 8977 1.63% https://scort-ecuador.com
19 7390 1.34% https://xn--mea-sb-j6a.com
20 5425 0.98% https://creative-bg.net
21 4705 0.85% https://sibprom-nsk.ru/
22 4634 0.84% https://sumkispb.ru/
23 4591 0.83% https://mupapat.ru/
24 4580 0.83% https://\xf1\xed\xee\xe2\xee\xed\xee\xe2\xfb\xe9.\xf0\xf4
25 4509 0.82% https://ipregpro.ru/
26 3755 0.68% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
27 3123 0.57% https://xn--krkn-xva4846b.com
28 2955 0.54% https://fashion-woman.ru/
29 2904 0.53% https://xn--megsb-l11b.com
30 2818 0.51% https://mega-active-links.com

Top 13 of 13 Total Search Strings
# Hits Search String
1 174 76.99% http://your-windows-10.tilda.ws
2 14 6.19% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
3 11 4.87% https://smegabat.ru/p=159
4 7 3.10% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
5 4 1.77% https://smegabat.ru
6 4 1.77% https://smegabat.ru/p=74
7 3 1.33% https://smegabat.ru/p=139
8 2 0.88% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
9 2 0.88% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
10 2 0.88% https://www.laab-heimatmuseum.at/singer_franz_2009.htm
11 1 0.44% https://www.laab-heimatmuseum.at/der_laaber_bach.htm
12 1 0.44% https://www.laab-heimatmuseum.at/der_tiergartenbach.htm
13 1 0.44% https://www.laab-heimatmuseum.at/karl_aschauer.htm

Top 15 of 899 Total User Agents
# Hits User Agent
1 133717 24.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 25662 4.66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 20716 3.76% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
4 16113 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 16074 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 16017 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 15836 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 11734 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
9 10679 1.94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
10 10604 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 9346 1.70% my-tiny-bot
12 9163 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 8260 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 8152 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 8098 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for November 2023

Top 30 of 84 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 160551 29.15% 155832 32.00% 36126511 44.65% Russian Federation
2 135060 24.52% 134357 27.59% 199978 0.25% Germany
3 117780 21.38% 97657 20.05% 20208773 24.98% United States
4 58235 10.57% 54516 11.19% 15016059 18.56% Unresolved/Unknown
5 23109 4.20% 5112 1.05% 303705 0.38% Canada
6 21018 3.82% 15440 3.17% 1171898 1.45% Austria
7 6842 1.24% 6136 1.26% 4126692 5.10% Saudi Arabia
8 6794 1.23% 5395 1.11% 103268 0.13% France
9 4430 0.80% 1103 0.23% 427306 0.53% China
10 2963 0.54% 1746 0.36% 558801 0.69% Great Britain (UK)
11 1888 0.34% 1852 0.38% 708160 0.88% Sweden
12 1592 0.29% 1407 0.29% 29195 0.04% Ukraine
13 1402 0.25% 1097 0.23% 20403 0.03% European Union
14 1185 0.22% 1148 0.24% 360912 0.45% Romania
15 905 0.16% 869 0.18% 325833 0.40% Netherlands
16 779 0.14% 763 0.16% 189640 0.23% Kazakhstan
17 733 0.13% 727 0.15% 285142 0.35% Lithuania
18 638 0.12% 101 0.02% 15990 0.02% Australia
19 623 0.11% 606 0.12% 19640 0.02% Serbia
20 488 0.09% 488 0.10% 183096 0.23% Albania
21 345 0.06% 28 0.01% 1120 0.00% Czech Republic
22 340 0.06% 19 0.00% 477 0.00% Poland
23 317 0.06% 30 0.01% 24312 0.03% Bulgaria
24 296 0.05% 3 0.00% 77 0.00% Finland
25 238 0.04% 222 0.05% 85856 0.11% Lebanon
26 234 0.04% 234 0.05% 85744 0.11% Seychelles
27 233 0.04% 233 0.05% 83623 0.10% Latvia
28 198 0.04% 152 0.03% 9112 0.01% South Africa
29 176 0.03% 174 0.04% 67007 0.08% Jordan
30 148 0.03% 148 0.03% 37222 0.05% Belarus


Generated by Webalizer Version 2.23